POWER & de 7 P’s van verantwoord ondernemen

15 augustus 2013

POWER & de 7 P’s van verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen werd aanvankelijk gedefinieerd met 'slechts' 3 P's: People, Planet, Profit. Intussen zijn er zoveel varianten en uitbreidingen dat ik daarin niet kan achterblijven. Wel lijkt het me goed om de volgorde om te draaien: een goede aanpak begint met Power!

 

Power

Kracht is niet de slotsom maar het vertrekpunt. Uitgaan van je eigen kracht, als mens, ondernemer en vanuit je onderneming vraagt lef. Lef om het anders te doen, lef om verantwoording te nemen en te staan voor wie je bent. Het resultaat mag er zijn; een gezonde voedingsbodem om met plezier, passie en trots te ondernemen. Dat geeft energie, dynamiek en genereert rendement (profit). Natuurlijk draait het ook om mensen en onze planeet. Een planeet die we in bruikleen hebben, moeten we respecteren en benutten vanuit natuurlijke processen.

 

Pleasure

Plezier is de aanjager van de motor om te ondernemen. Een goed ondernemer zorgt ervoor dat iedereen (hij/zij zélf als eerste!) met tevredenheid werkt, zowel medewerkers als klanten en stakeholders. Zonder plezier geen passie.

 

Profit

Economisch rendement is een belangrijke drijfveer om te ondernemen, maar laat het nooit een doel op zich zijn. Rendement is een resultaat van je inspanningen en nodig om te leven, te ondernemen, te investeren en een bijdrage te leveren. Zonder rendement geen dynamiek. Zorg dat je aantrekkelijk bent voor je klanten, door waarde toe te voegen en echt te helpen. Wees ook relevant in je markt en werk samen aan een gezond ondernemersklimaat.

 

Passion

Passie is een belangrijke succesfactor voor de langere termijn. Alleen met passie voor je vak houd je het vol en ga je elke dag met een glimlach aan de slag. Passie ontstaat als je onderneemt vanuit je hart, je kernwaarden en je natuurlijke talent. Zorg dat je datgene doet waar je goed in bent en waarmee je anderen helpt.

 

Planet

Maak er een uitdaging van om natuurlijke processen in te bouwen in je productieproces, waarbij natuur, economie en ecologie in evenwicht zijn. Zet stappen op de natuurlijke weg, maar doe dit wel vanuit eigen kracht en niet voor het oog van de maatschappij. Er is niets mis met gebruik maken van de aarde (planet), je moet alleen zorgen dat je er geen misbruik van maakt. We hebben de opdracht de aarde door te geven, zodat ook de kinderen van onze kinderen er nog van kunnen genieten. En voorkom dat je de evolutie van onze aarde in de weg staat.

 

People

De mens hoort voorop de staan in je organisatie: je medewerkers vormen het kapitaal dat je mag laten groeien. Vitaliteit, samenhang en sociale binding zorgen voor leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Als ondernemer draag je bij aan werkgelegenheid, bruto nationaal geluk en goed werkgeverschap. Onderneem met een menselijke maat.

 

Pride

Gun het jezelf ook om trots te zijn: trots op je bijdrage aan je klanten en een groter geheel. Trots op jezelf, op je bedrijf en wat je te bieden hebt. Het gevoel gewaardeerd te worden start bij jezelf, komt van binnen uit en groeit door ervaring. En ervaring krijg je vooral door te doen.Terug