Onze aanpak

Wat maakt de aanpak van MC2 nou bijzonder? We hanteren een aantal uitgangspunten die ons helpen om richting te bepalen en vinger aan de pols te houden. Uitgangspunten die MC2 uniek maken.

 

1. Verrekijker/microscoop

1. Verrekijker/microscoop

MC2 ziet scherp en durft te confronteren. Uiteraard met respect voor gevoeligheden en overtuigingen. Maar soms moet je - om écht iets te bereiken - doorvragen. Verder kijken dan wat in eerste oogopslag zichtbaar is; dieper graven dan wat aan de oppervlakte helder lijkt. Inzoomen en uitvergroten. Op zoek naar de vraag áchter de vraag.

2. Energiek

2. Energiek

MC2 houdt de vaart erin. Of het nu een sprint is of lange afstand: met passie gooien we ons in de strijd. Onze creativiteit en veelzijdigheid garanderen een constante stroom van inspiratie en motivatie, gevoed door een enorme honger naar vakkennis, een gezonde dosis bemoeizucht en een werkelijke interesse in de ander.

3. Jezelf zijn

3. Jezelf zijn

Voorwaarde voor een succesvolle samenwerking is natuurlijk de klik: er moet wel iets gebeuren als wij elkaar ontmoeten. Ieder moet zichzelf kunnen zijn, met al zijn eigenaardigheden. MC2 functioneert het beste bij een informele, persoonlijke aanpak, uiteraard met een constante focus op resultaat.

 
4. No-nonsense

4. No-nonsense

MC2 werkt vanuit een aanpakkersmentaliteit, van huis uit meegekregen in het Brabantse boerenbedrijf. Geen ingewikkelde vaktermen of omslachtige rapporten, maar een werkbaar plan dat meteen in praktijk kan worden gebracht. Doe maar gewoon, maar maak wel het verschil!

5. Vertrouwen

5. Vertrouwen

MC2 verbindt zich. Dat doen we vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid. Niet even of maar een klein beetje, maar 100% altijd. We voelen ons het liefst onderdeel van het bedrijf waar we aan meebouwen. En ook onze coachingstrajecten gedeien natuurlijk bij vertrouwen, een goede balans tussen openheid en discretie.

6. Durf anders te zijn

6. Durf anders te zijn

Open, betrokken, avontuurlijk, effectief. Dat willen we zijn voor klanten. En dat zijn we ook vaak, horen we van opdrachtgevers. Altijd op zoek naar het spanningsveld tussen resultaat en het verleggen van grenzen. En bij het minste vermoeden van talent, de vertaling maken naar realisatie. Waarom? Wij geloven meer in de vraag: waarom niet?

7. Onze voorwaarden

7. Onze voorwaarden

Bekijk ook de Algemene Voorwaarden die wij hanteren in onze samenwerkingstrajecten. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Brabant onder nummer: 52208397.