Visie 2020 Natuurlijk Deurne

Opdracht

Lever hulpmiddel aan om handen en voeten te geven aan de Visie 2020 op de toekomst. Vooral om te laten zien dat het heersende imago van het 'platteland' niet langer aansluit op de realiteit, waarin ontwikkelingen als zorgboerderijen, ketenbewaking en innovatie inmiddels gemeengoed zijn.

Aanpak

Er is gekozen voor een online presentatie gemaakt in prezi. Met veel beeld, pakkend, zelf te onderhouden en actualiseren en gericht op drie hele diverse doelgroepen. Kernwoorden zijn: verbinden, leveren van toegevoegde waarde en dynamiek. Dit alles beeldend weergeven en voorzien van tekst. Kijk door de ogen van een kind is gekozen als rode draad.

Resultaat

Samenwerking met MC2 bleek voor ons een gouden greep: we hebben de prezipresentatie al bij diverse bijeenkomsten ingezet en zonder uitzondering zijn alle deelnemers laaiend enthousiast Het resultaat is te zien bij uitwerking en bij de referenties. 

Bekijk hier de prezipresentatie
Zie referentie: Henk Raaijmakers

Uitwerking


Natuurlijk Deurne


Terug