Mijn naam is Bart Bardoel

Projectleider Bodem & Water ZLTO

Bart Bardoel

Bart was als projectleider o.a. verantwoordelijk voor het project Boeren en Agrobiodiversiteit (2010-2014), een initiatief van Stichting Duinboeren, ZLTO en PION (mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Landbouw Innovatie Brabant en ZLTO). Marc van Lieshout zorgde bij dit project voor de coördinatie van de communicatie. Bart: "Met het project wilden we duurzaam ondernemen via biodiversiteit stimuleren. Doelgroepen waren met name boeren en tuinders, maar ook bestuurders en burgers. Het doel was drieledig: kennis verbreden, verdiepen en verspreiden. Bij dat laatste heeft met name Marc zijn doortastendheid een belangrijke rol gespeeld."

 

"Het was een complex project, niet alleen inhoudelijk, maar ook door het grote aantal betrokkenen en belanghebbenden. Er waren drie proeftuinen (De Peel, De Kempen en De Duinboeren), experts die zorgden voor de uitvoering (landbouw- en bodemkundigen e.d.) en ruim 100 deelnemende agrariërs. Marc is erin geslaagd om onze doelstelling 'verspreiden' te vertalen naar een stevig communicatieplan, met onderdelen als een website, persinformatie, artikelen in vakbladen, open dagen en ter afsluiting een mooie magazine (zie: Stappen op de natuurlijke weg). Gedurende de volledige looptijd van het project hield hij de vinger aan de pols en zorgde ervoor dat de onderdelen van het communicatieplan ook werden gerealiseerd. Want je weet hoe het gaat: iedereen is bij aanvang overtuigd van het belang van goede en regelmatige communicatie, maar als puntje bij paaltje komt, heeft iedereen het druk en schiet de  communicatie er bij in. Dan heb je aan Marc een goeie! Hij is een doorzetter en weet als geen ander in beweging te brengen. Het was bijzonder prettig om daarbij te kunnen vertrouwen op zijn deskundigheid, creativiteit en netwerk van specialisten, zoals vormgevers, drukkers, fotografen en tekstschrijvers. Ik kon de communicatie in al zijn details met een gerust hart aan hem overlaten. Marc zorgde dat afspraken werden nagekomen, op tijd en binnen budget!

 

Voor meer informatie over het project Boeren en Agrobiodiversiteit, zie: www.zlto.nl

 

 Terug