Mijn naam is Henk Raaijmakers

eigenaar tuinplantenkwekerij 'De oude Aa' en voorzitter ZLTO-afdeling Deurne

Henk Raaijmakers

"We zochten als afdelingsbestuur naar een middel om handen en voeten te geven aan onze visie op de toekomst. Vooral om te laten zien dat het heersende imago van het 'platteland' niet langer aansluit op de realiteit, waarin ontwikkelingen als zorgboerderijen, ketenbewaking en innovatie inmiddels gemeengoed zijn. We hadden haast, want je weet hoe dat gaat: als zo'n visie er eenmaal ligt, wil je er ook zo snel mogelijk mee het veld in. We raadpleegden MC2, bij wie we terecht kwamen via de ZLTO. In één vraaggesprek haalde Marc boven tafel wat we nou eigenlijk precies wilden vertellen en aan welke criteria de presentatie van onze visie moet voldoen. Zo stelden we - al destillerend - vast dat deze enerzijds vernieuwend moest zijn, dynamisch en verrassend, maar tegelijkertijd geschikt voor een brede doelgroep, variërend van leden, politici en actiegroepen tot burgers en zelfs basisschoolleerlingen (toch de eindgebruikers van de toekomst!). Bovendien is onze visie een fenomeen in ontwikkeling: de te kiezen presentatiewijze moest ons dus ook nog ruimte laten om (liefst zélf, in eigen beheer) aan te vullen en aan te scherpen. Binnen enkele dagen kwam Marc met een prachtige prezi-presentatie met pakkende beelden, afwisseling en de mogelijkheid tot gelaagde opbouw. Ik heb Marc daarbij leren kennen als een professional die in staat is snel te schakelen. Aan de ene kant is hij zakelijk en neemt hij echt de rust en ruimte om de essentie boven tafel te krijgen. Aan de andere kant is hij creatief, enthousiasmerend en ambitieus. Samenwerking met MC2 bleek voor ons een gouden greep: we hebben de prezipresentatie al bij diverse bijeenkomsten ingezet en zonder uitzondering zijn alle deelnemers laaiend enthousiast!"Terug