De vijf grote frustraties waarmee je teamleden worstelen

Teamontwikkeling

Menselijk kapitaal is het belangrijkste kapitaal van je organisatie. En juist dat kapitaal bezit je niet. Ieder mens, elk team heeft behoefte aan eerlijke uitspraken, oprechte waardering en opbouwende feedback. Vaak is goede feedback schaars binnen een team. Zorg dat het team met elkaar gaat praten en niet over elkaar. In de praktijk zijn volwassen mensen in werkomgevingen vaak bang om de ‘waarheid’ tegen elkaar te zeggen. Tijd om te investeren in je medewerkers en team(s).

Wat zijn de vijf grote frustraties waarmee je teamleden vaak worstelen? Het gaat om de volgende 5 valkuilen:

  1. Onvoldoende vertrouwen. Bijna niemand durft zich dan kwetsbaar op te stellen in je team. Als er geen ruimte is om zwakheden en fouten toe te geven, kan er geen basis voor vertrouwen ontstaan. Iedereen is bezig met de conclusies over intenties en neigingen van de ander en wil hierover eerst duidelijkheid.
  2. Angst en angst voor conflicten. Er wordt niet open en vrij gecommuniceerd, maar oppervlakkig en vermijdend. Op deze manier ontstaat vanzelf achterbakse politiek en 
  3. Gebrek aan betrokkenheid. Een gevolg van gebrek aan conflicten is dat teamleden ja zeggen en nee doen. Hierdoor ontstaat er geen eenheid en is er onduidelijkheid over de prioriteiten en gekozen richting. Het leren van fouten (het lerend vermogen) neemt flink af.
  4. Geen verantwoording nemen. Dit is een logisch gevolg van de vorige punten en speelt middelmatigheid in de kaart. Teamleden missen deadlines en belangrijke afspraken. De wrijving tussen de teamleden neemt toe doordat ze allemaal verschillende prestatiemaatstaven hanteren.
  5. Onvoldoende focus op resultaat. Ieder teamlid verkiest de eigen belangen boven die van het team, met als resultaat dat teamprestaties achterblijven en de concurrentie de organisatie voorbij streeft.

Vraag het e-Book aan, daarin geef ik je tips over hoe je kunt omgaan met de meest bekende valkuilen (frustraties) van teams. Het is tijd om te investeren in je team(s). Zodat er meer focus, passie en daadkracht op de werkvloer ontstaat. Talenten winnen wedstrijden en teams worden kampioen.

Wil je erover sparren en investeren in de groei van je medewerkers? Ik ga graag met je in gesprek om je te helpen en ondersteunen bij teambuilding en de groei van jouw bedrijf. 

Bron: in het boek ‘De vijf frustraties van teamwork’ legt Patrick Lencioni de kern van succesvolle samenwerking in teams bloot.

Winkelwagen