Flexibel en effectief leiding geven

1 april 2019

Flexibel en effectief leiding geven

Er is steeds meer aandacht voor zelfsturende teams. In theorie klinkt dat geweldig: je medewerkers autonoom laten werken zonder leidinggevende en ze zelf als team de koers laten uitzetten waarbij ze niet worden gehinderd door bureaucratie. In de praktijk is het voor veel medewerkers dan nog best lastig om hun werk te doen en nog moeilijker om samen doelen te realiseren.

 

Ik geloof wel in autonomie, zelfsturendheid en gaan voor eigen doelen. Maar zie in de praktijk dat veel teams hier nog niet klaar voor zijn en dat een flexibele leider juist effectief kan zijn door de kaders te bepalen en de juiste randvoorwaarden om te presteren te faciliteren.

De belangrijkste rol voor jou als leidinggevende is zorgen voor een gemeenschappelijk doel (dus niet alleen jouw doel) wat duidelijk en aanprekend is. Daarnaast is je manier van leidinggeven gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van de talenten (kennis en kunde) je medewerkers.

 

Hierbij 10 tips om flexibel en effectief leiding te geven:

 

 1. Geef ruimte aan je medewerkers, durf te delegeren en laat het los.
 2. Ben duidelijk over de te behalen resultaten, stel de kaders en monitor de output.
 3. Wees gericht op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van je medewerkers en betrek ze vanaf de start.
 4. Geef je vertrouwen en laat merken dat je vertrouwen hebt in de talenten en kwaliteiten van je medewerkers.
 5. Neem de input van je mensen serieus en betrek ze actief bij het ontwikkelen van initiatieven.
 6. Doe een beroep op de expertise en op het ondernemerschap van je mensen.
 7. Geef feedback. Schroom niet om zowel positieve zaken als aandachtspunten als voeding terug te geven. Het is een goede manier om medewerkers te prikkelen.
 8. Geef oprechte complimenten en laat je waardering blijken.
 9. Stel de juiste vragen. Dit zijn vooral (coachende) vragen die een beroep doen op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van medewerkers.
 10. Investeer in flexibel en effectief leiding geven en laat je medewerkers betere resultaten behalen.

 

Om een goed leider te zijn moet je daarnaast over bepaalde competenties beschikken die passen bij het ontwikkelen en benutten van de talenten van je mensen en team. Kan jij:

 

 • delegeren en loslaten?
 • feedback- en complimenten geven?
 • andere intrinsiek motiveren?
 • helder communiceren en actief luisteren?

 

Schrijf je in en doe mee met de workshop flexibel en effectief leiderschap en leer hoe jij in ieder situatie en voor iedere medewerker de beste stijl van leidinggeven toepast.Terug