NU Ondernemen

Opdracht

Lever een concept voor een nieuwe netwerkorganisatie voor ondernemers in de regio Uden. Maak daarbij gebruik van onze kennis over andere netwerkorganisaties: filter de elementen die wij daarvan minder efficiënt vinden en vul aan met suggesties voor een effectief netwerk dat ondernemers kan motiveren en inspireren.

 

Aanpak

Na een gedegen marktonderzoek en overleg met enkele initiatiefnemers is geïnventariseerd aan welke voorwaarden een nieuw netwerk zou moeten voldoen. MC2 heeft deze lijst van uitgangspunten uitgewerkt tot een handzaam plan van aanpak, waarin helder doel, doelgroep, voorwaarden en middelen zijn vastgelegd. Ook voorziet het plan in een advies over succesfactoren op het gebied van communicatie, ledenwerving en programma-aanbod.

 

Resultaat

Een nieuw businessnetwerk met de naam NU Ondernemen met momenteel 35 leden, dat een groeiend aantal ondernemers in de regio Uden een platform biedt voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en wederzijds leren en ontwikkelen. Een netwerk dat werkt en waarmee leden meer rendement realiseren.

Zie referentie: Bestuur NU Ondernemen

Uitwerking


NU Ondernemen


Terug