Ontdek krachtig samenwerken in 5 stappen

Samenwerking levert het meest op als er gewerkt wordt vanuit een gezamenlijk doel. Zorg dus dat je vooraf samen helder maakt wat wat jullie verbindt, wat je van de samenwerking verwacht en wat er nodig is om het beste van beide partijen naar boven te halen.

Deze blog is vooral bedoeld als denkkader om tot goede samenwerking te komen, maar ook om je te inspireren om vooral veel te gáán samenwerken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat samenwerking voor veel bedrijven een stap is naar meer succes. Dat vraagt wel om een open mindset; bereidheid om het écht samen te doen, elkaar wat te gunnen en optimaal gebruik te maken van elkaars talenten (competenties). Als je samen de 5 stappen hieronder doorloopt, kom je automatisch op het snijvlak waar ik en jij overgaan in wij. Dát is waar krachtige samenwerkingen het beste gedijen.

Stap 1 voorbereiden op ideale samenwerking

Zoals vaak is ook hier een goede voorbereiding cruciaal. Wees hierin ook eerlijk naar jezelf als samenwerken niet past bij de manier waarop je je bedrijf runt. Vertrekpunt in je voorbereiding ben jij. Start vanuit je eigen missie, visie en de doelen die je wilt realiseren. De volgende vragen zijn een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de markt waarin je actief bent:

 • Hoe ziet de huidige markt eruit en welke krachten spelen er?
 • Benoem de wensen en behoeftes van je klant waarop je inspeelt?
 • Wat zijn de marktontwikkelingen en welke kansen zie je?

Vertaal je antwoorden door naar de waarde die jij morgen te bieden hebt aan je (potentiële) klanten. Vraag je daarna af of samenwerking je kan helpen om het beter, efficiënter, optimaler of sneller te doen. Is je antwoord ja: ga je door naar stap 2 om te onderzoeken hoe de ideale samenwerking er voor jou, je bedrijf en de andere partij uit kan zien.

Stap 2 samenwerking (onder)zoeken

Kijk in je huidige netwerk, keten en leveranciers waar je mogelijk de samenwerking kunt verbeteren of aangaan. Sta ook open voor onverwachte en verrassende samenwerkingen buiten je bestaande netwerk en zoek die op.

Mocht je met iemand willen samenwerken of met een partij om tafel willen gaan, doe stap 1 dan ook voor je samenwerkingspartner en begrijp welke problemen en uitdagingen er spelen voor je mogelijke samenwerkingspartner. Ga daarna in gesprek en stel elkaar de volgende vragen:

 • Zijn er wederzijdse belangen en behoeftes om elkaar te versterken?
 • Wat is de waarde die ik lever of die mijn bedrijf levert, die zorgen dat je daarmee een mogelijke samenwerking tot een succes maakt?
 • Wat verwacht je van je toekomstige partner om deze samenwerking tot een succes te maken?

Zonder onderling vertrouwen en de durf om los te laten komt een krachtige samenwerking niet van de grond. Als je beiden positief staat in een verdere samenwerking ga je naar de volgende stap.

Stap 3 definieer de rendementen en de risico’s van de samenwerking

Naast een goed gevoel wil je dat de samenwerking je iets oplevert en je wilt ook geen onnodige risico’s lopen. Zorg dat de volgende vragen in een vroegtijdig stadium helder beantwoordt:

 • Wat levert het op, wat kost het en welke risico’s zijn aan deze samenwerking verbonden?
 • Hoe is bijvoorbeeld de aansprakelijkheid geregeld? Gezamenlijk en voor ieder afzonderlijk?
 • Benoem waar je denkt dat de ander het verschil kan maken in de samenwerking.

Na deze stap heb je inzicht in de rendementen en risico’s. Een goed moment om te bepalen of je samen verder vorm wilt geven aan de samenwerking.

Stap 4 stel een gemeenschappelijk doel vast

Bij deze stap is het voor beide partijen helder waar je je competenties, interesses en energie kunt inzetten om het doel te realiseren. Zorg dat de volgende punten aan bod komen en leg jullie bevindingen vast!

 • Stel een gezamenlijk doel op.
 • Formuleer de wederzijdse verantwoordelijkheden en afspraken.
 • Maak afspraken over de communicatie naar je eigen medewerkers etc.

Na deze stap is helder wat je van elkaar verwacht en heb je het gezamenlijke doel doorvertaald in daadwerkelijke acties. Je gaat samenwerken aan hetzelfde doel. Ook hier geldt dat je het verschil maakt door hetgeen je doet. Aan de slag.

Stap 5 leg de samenwerking vast

Bepaal hoe je de samenwerking gaat vastleggen en overleg dit met je eigen accountant/adviseur. Er zijn legio vormen van samenwerking, zowel qua intensiteit, omvang als juridische vastlegging bij een notaris. Onze stelregel: als je elkaar vertrouwt, kun je het ook aan het papier toevertrouwen. En je eigen bedrijf mag niet de kans lopen om ten onder te gaan aan de samenwerking.

Samenwerken is samen succesvol zijn!

Samenwerken wordt steeds belangrijker. Dat bewijzen de vele samenwerkingssuccessen. Samenwerken is ook leuker: je benut ieders persoonlijke talenten optimaal, vult elkaar aan en werkt aan een gemeenschappelijk doel. En als het goed is, neemt ieder daarbij de juiste verantwoordelijkheid, toont commitment en pakt zijn stuk van de regie. Ten slotte vier je dan ook samen de behaalde resultaten.

Samen genieten van het succes

Hulp nodig bij het vormgeven aan samenwerking?

Ik denk graag met je mee, houd je scherp op mogelijke valkuilen en coach je naar gezamenlijk succes. Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Marc van Lieshout

06 – 526 096 69

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.