Strategisch meerjarenplan op maat

Eric Lensen, sectordirecteur Varkenshouderij bij De Heus, kwam bij Marc terecht voor de ondersteuning bij het opstellen van een strategisch meerjarenplan. “Marc had eerder een soortgelijk proces bij De Heus begeleid en die samenwerking was iedereen, inclusief mijn voorganger, goed bevallen.”

“Ik heb gemerkt dat Marc niet alleen veel ervaring meeneemt, maar daarnaast ook secuur en afgewogen werkt. En als je voor jezelf de kaders vooraf al helder hebt, is dat in het begin even zoeken naar de juiste werkwijze en rollen. Al snel kwam die zoektocht tot een eind en kon hij met veel vrijheid zijn werk als procesbegeleider doen”, vertelt Eric.

En hij vervolgt: “De hoofdlijn had ik wel in mijn hoofd. Waar Marc als procesbegeleider vooral een belangrijke rol in heeft gespeeld, is antwoord krijgen op de vraag ‘hoe krijg ik de groep mensen betrokken’. Want draagvlak voor een meerjarenplan, dat is cruciaal. Dat proces met groepsgesprekken is heel goed verlopen en bijna zo goed als vanzelf gegaan. Een bottom-upbenadering om een strategisch plan te maken, dat betekent ook een resultaat waarin je jezelf terug kunt vinden. Gedragen door medewerkers, en waarbij er dus geen ruis op de lijn is. Hoe belangrijk dat is, dat snapt Marc als geen ander”.

“Naast procesbegeleider was Marc ook penvoerder. Hij heeft op een heldere manier een en ander op papier gezet. De speerpunten die tijdens het proces zijn benoemd zijn uiteindelijk samengevat. Daar gaan we de komende tijd als sector mee aan de slag.”

“Marc is duidelijk, rustig en altijd goed voorbereid. Daardoor zorgt hij voor de nodige rust. Hij heeft zaken de spreekwoordelijke handen en voeten gegeven”, besluit Eric.

Maatwerk
Wil je ook een maatwerk aanpak? De relevante trends en ontwikkelingen voor jouw branche in beeld brengen? De speerpunten benoemen voor de komende 5 jaar, een ambitie formuleren en een winstgevend plan met acties maken? Bel me dan voor een afspraak.

Of neem deel aan de workshop Formuleer een kansrijke toekomstvisie en winstgevende strategie voor jouw bedrijf. Dan ga jij met een kansrijke toekomstvisie, strategie en een persoonlijk actieplan naar huis.

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.