Tijd voor creativiteit

Creativiteit geeft je brein energie. Het is de brandstof en aanjager van vernieuwing, en daarmee in mijn ogen onmisbaar als je het verschil wilt maken. Een onderneming kan immers niet zonder vernieuwing en innovatie. Hoeveel aandacht besteed jij als ondernemer aan creativiteit?

Grootse ideeën creëren, realiseren en waarmaken is geen sinecure, maar noodzakelijk voor onze toekomst. Tenminste als je gaat voor een toekomst waarin de kinderen van onze kinderen ook nog kunnen genieten van een planeet waarop het goed toeven is. Stilstaan is geen optie, inslapen en onze ogen sluiten is funest. Het is tijd voor creativiteit.

Creativiteit is de sleutel tot succes voor een renderende onderneming, voor persoonlijke ontwikkeling en om je bijdrage te leveren in de transitie naar een betere wereld. Waar maak jij het verschil, zowel op wereld-, lokaal als persoonlijk niveau?

Wereldniveau

De vraagstukken op wereldniveau moeten ook op dat niveau (macroniveau) worden opgelost. Daar zullen we heel wat creativiteit bij nodig hebben. Denk aan:

 • tekorten aan grond- en hulpstoffen;
 • de toenemende behoefte om energie duurzaam op te wekken;
 • de toenemende noodzaak om nieuwe voedings- en eiwitstromen te ontwikkelen om de groeiende wereldbevolking te voeden.

De mate waarin we erin zullen slagen om dit soort globale vraagstukken op te lossen, hangt af van de mate waarin we erin slagen creatieve oplossingen te vinden en toe te passen. De vraagstukken zijn daarmee op zijn minst een uitdaging!

Lokaal niveau

Welke consequenties hebben al die ontwikkelingen op wereldniveau nu op jouw onderneming, klanten en de manier waarop jij zelf lokaal een bijdrage levert? Het adagium daarbij is: ‘Think global, act local’. Jouw uitdagingen, waarbij het aankomt op creativiteit om het verschil te maken (zeker als sprake is van teruglopende budgetten!), zijn vooral:

 • onderscheidende positionering van je bedrijf in een steeds complexer wordende markt;
 • interactie en dialoog met je klanten; de ideale mix van online en offline (vooral persoonlijk contact maakt het verschil);
 • duurzame samenwerkingsvormen; elkaar versterken en waarde toevoegen.

Persoonlijk niveau

Als je gelooft in constant groeien, leren en ontwikkelen, kun je niet zonder creativiteit, omdat:

 • het een boost geeft aan je intrinsieke motivatie en brandstof is voor je brein;
 • het zorgt voor dynamiek en vernieuwing. Dit is nodig om waardevol te blijven als werkgever, werknemer en als bedrijf.  Voor je klanten en alle betrokkenen;
 • het je in staat stelt om mee te kunnen in de snelheid van nieuwe technologische ontwikkelingen – let wel: het is een gegeven dat er de komende tien jaar op technologisch vlak meer gaat veranderen dan in de laatste vijftig jaren is gebeurd.

Conclusie en advies

Kortom, creativiteit is heel hard nodig om als (Neder)land, als ondernemer en als mens het verschil te blijven maken. Het levert je vrijheid, flexibiliteit en groei op. Zorg dus dat je op tijd (nu!) aanhaakt. Ga experimenteren; fouten maken is een must. Tips om aan de slag te gaan met creativiteit:

 • Schrijf je briljante ideeën op. Dit geeft rust en biedt je brein ruimte voor nieuwe ideeën. Ga er elke maand even een moment écht voor zitten en kies welk idee je verder wilt uitwerken.
 • Maak een keuze te maken: op welk niveau (persoonlijk, lokaal, wereld) wil jij het verschil maken?
 • Geef voeding aan creativiteit. In je bedrijf, voor je medewerkers en voor jezelf. Zorg dat het op de agenda staat, creëer een omgeving die creativiteit stimuleert.
 • Leer om te ‘ja-ennen’ (in plaats van ‘ja-maaren’). Vraag jezelf bij elk nieuw idee ‘ja-en?’ of probeer te associëren met iets wat ook kan. Pas veel later ga je kijken met een realiteitsbril op of het haal- en realiseerbaar is. Pas dan is een kritische noot op z’n plaats om het idee praktijkklaar te maken.

En heb je geen tijd of vind je het moeilijk om het begrip creativiteit in jouw ondernemerschap te benoemen, voeden, realiseren? Bel of mail me; dan kijken we samen wat voor jou een goed aanpak zou zijn.

Persoonlijke noot:

Waardeer de midlife! In de huidige samenstelling van onze (Nederlandse) samenleving is er een grote groep veertigers/vijftigers zoals ik; geboren in het pre-computer tijdperk, die soms moeite heeft om mee te gaan in het tempo van de huidige digitale, grensoverschrijdende snelweg. Ze vragen zich af of dat wat ze doen ertoe doet en of het nog wel leuk is. Ze praten graag over veranderen, maar houden vooral vast aan het verleden. Dat hoort bij deze levensfase, misschien wel om tot het inzicht te komen dat creativiteit onontbeerlijk is!

De hele wereld ligt aan onze voeten! Tijd voor creativiteit. Have fun.

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.