10 tips om een dienend leider te zijn

Dienend leiderschap is de sleutel tot een gezonde organisatie met tevreden werknemers en – nog belangrijker – tevreden klanten. Kenmerkend voor dienend leiderschap is dat je handelingen niet ego-gedreven zijn, maar het grotere geheel dienen. Als dienend leider begrijp je dat de kennis, ervaring, inzet, creativiteit en betrokkenheid van je mensen het belangrijkste kapitaal voor je organisatie vormen. Je geeft het goede voorbeeld en laat je mensen in hun kracht staan, waardoor ze met nieuwe creatieve ideeën komen, beter gaan samenwerken en al hun talenten inzetten. Dienend leiderschap is oorspronkelijk ontwikkeld door Robert Greenleaf. Hij noemt tien kenmerken die iemand tot een goede dienende leider maakt. Gebruik ze als tip en doe er je voordeel mee.

  1. Luisteren: een dienend leider hoort wat gezegd wordt of wat juist niet gezegd wordt.
  2. Empathie: een dienend leider heeft inlevingsvermogen, waardoor mensen voelen dat ze  serieus worden genomen.
  3. Helend vermogen: een dienend leider heeft het vermogen om te helen, om mensen in balans te brengen met zichzelf en de omgeving.
  4. Commitment aan de groei van mensen: een dienend leider schept voorwaarden die groei mogelijk maken. Hieronder valt ook het coachen van medewerkers. Doordat er een voortdurende zoektocht is naar de optimale balans voor zowel de individu als de organisatie, groeien beide.
  5. Bouwen aan gemeenschap: een dienend leider streeft naar saamhorigheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij elkaar en bij de organisatie. Samen krijg je immers meer voor elkaar.
  6. Bewustzijn: een dienend leider staat op een bewuste manier in het leven en neemt zijn verantwoordelijkheid.
  7. Overtuigingskracht: een dienend leider geeft richting aan en brengt zijn mensen in beweging.
  8. Conceptualiseren: een dienend leider kijkt buiten de bestaande kaders. Hij streeft ernaar om zijn dromen waar te maken. Zijn dromen zullen in de realiteit geplaatst moeten worden. Een dienend leider werkt dus vanuit een concept, dat dient als kompas.
  9. Vooruitzien: een dienend leider heeft het vermogen om te anticiperen, in te spelen op situaties vanuit een brede ervaring.
  10. Rentmeesterschap: een dienend leider neemt verantwoordelijkheid voor de omgeving. Een dienend leider kijkt verder dan vandaag en gaat op een verantwoorde wijze met de omgeving en het milieu om.

Als dienend leider stel je jezelf in dienst van je medewerkers, je bevordert het gemeenschapsgevoel en de persoonlijke groei van je mensen. Je start vanuit gelijkheid, openheid  en creëert een veilige leer- en werkomgeving waarin iemand kan groeien en optimaal functioneren. Het vertrouwen dat je als dienende leider creëert, is essentieel voor het goed functioneren van je medewerkers.

Bron: de 10 competenties die dienende leiders kenmerken zijn opgesteld door Larry Spears, voormalige CEO van The Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership. Hij heeft het gedachtegoed rondom management en leiderschap van Robert K. Greenleaf (1904-1990) samengevat in zijn essay “The servant as leader” in 1970.

“The servant leader knows, ‘my success comes from your success.”

Robert K. Greenleaf

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.