Eigenaarschap gaat over de mate waarin jij je als individu
of als onderdeel van een team
verantwoordelijk voelt voor je eigen doelen
en die van de organisatie.

Als leidinggevende van een bedrijf wil je dat je medewerkers zich betrokken voelen (eigenaar zijn) bij de doelen van je organisatie. Je denkt dit misschien goed voor
elkaar te hebben, maar in werkelijkheid voelen medewerkers vaak geen ruimte van hun
leidinggevenden om zich als eigenaar te gedragen. Hoe los je dit op?

 

Dit los je op door het creëren van eigenaarschap. In deze online training delen we inzichten en tips om eigenaarschap te stimuleren en toe te passen binnen je organisatie. We beperken ons tot eigenaarschap van een organisatie, vereniging, netwerk enzovoort en gaan niet in op eigenaarschap in je relatie en gezin.

In de training worden de 8 factoren die eigenaarschap vormen uitgelegd.
Deze factoren zijn gebaseerd op de 8 factoren van eigenaarschap die Frans Wijngaarden in zijn boek:
‘Eigenaarschap, de sleutel tot jouw professionele succes’ beschrijft.
Als jij medewerkers wilt die zelfsturend zijn en zich
verantwoordelijk voelen voor hun eigen proces van werken
en leren, is deze training iets voor jou.