Eigenaarschap gaat over de mate waarin jij je als individu
of als onderdeel van een team
verantwoordelijk voelt voor je eigen doelen
en die van de organisatie.

Als leidinggevende van een bedrijf wil je dat je medewerkers zich betrokken voelen (eigenaar zijn) bij de doelen van je organisatie. De meeste leidinggevende denken dit goed voor elkaar te hebben, maar in de praktijk geven medewerkers vaak aan dat ze geen ruimte krijgen van hun leidinggevenden om zich als eigenaar te gedragen. Schrik niet, als ze die ruimte wel krijgen, dan pakken ze het eigenaarschap niet zomaar op. Werk aan de winkel. Hoe los je dit op?

 

Dit los je op door structureel aan de slag te met het creëren van eigenaarschap. In deze online training delen we inzichten en geven we tips om eigenaarschap te stimuleren en toe te passen binnen je organisatie. Je gaat aan de slag met de 8 factoren die eigenaarschap vormen.
Als jij medewerkers wilt die zelfsturend zijn en zich
verantwoordelijk voelen voor hun eigen proces van werken
en leren, is deze training iets voor jou.