Gun je medewerkers een groeigesprek

Een groeigesprek is een ideale kans om je medewerker te laten groeien en deze groei parallel te laten lopen met de ontwikkelingen van het werk. Het doel van het gesprek is om je medewerker intrinsiek te motiveren, samen te komen tot de verdere ontwikkeling van competenties in het werk en verbeteringen op te halen voor je bedrijf. Zo zorg je dat het werk goed gedaan wordt, doelen gerealiseerd worden en dat je passende uitdagingen biedt die aansluiten bij de talenten en ambities van je medewerkers. Samen groeien.

Het groeigesprek is geen beoordeling, maar een gesprek dat wordt gevoerd vanuit gelijkwaardigheid. Zonder goede voorbereiding, door beide partijen, is het mijn advies om niet in gesprek te gaan. Goed voorbereiden, de juiste intentie en toon zijn een voorwaarde voor een inhoudelijk sterk gesprek. Groeien en ontwikkelen is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Hierbij 5 tips of aandachtspunten in een groeigesprek?

  1. Het groeigesprek is toekomstgericht en gaat oversamen tot verbetering komen van de taken, de taakuitvoering, de werkinhoud, ervaren van werkplezier en samenwerking met directe collega’s en de leidinggevende.
  2. Gebruik het groeigesprek als een kans om vragen en wensen van je medewerker op te roepen en op te pakken. Vraag naar de ambitie, ontwikkel wensen en wensen voor opleiding. Het open gesprek, luisterend oor en nakomen van afspraken zorgen voor motivatie, nemen van verantwoordelijkheid en ervaren van werkgeluk.
  3. Bespreek ook de werkomstandigheden, sociale relaties, gebeurtenissen of ontwikkelingen die remmend of stimulerend werken op de groei en functioneren van je medewerker.
  4. Verzamel informatie over de kwaliteit van het functioneren in je bedrijf, aanwezige en benodigde competenties, het positief beïnvloeden van de werksituatie en de manier van sturing en leidinggeven aan je bedrijf en medewerkers. Zet dit om in acties.
  5. Ben ook alert op mogelijke problemen of conflicten met directe collega’s en/of de leidinggevende. Maak dit bespreekbaar en indien mogelijk pak het aan. 

Spreek af wie een verslag maakt en hoe en waar dat bewaard wordt. Maak concrete afspraken en leg doelstellingen vast omtrent de groei en ontwikkeling van je medewerkers. Laat je medewerker zelf het verslag leggen, initiatief nemen in vervolgstappen voor opleiding, training en plan eventueel al een nieuwe datum in voor een opvolgingsgesprek.

Zorg dat je zelf de verbeterpunten meeneemt, voldoende budget voor de juiste opleiding beschikbaar hebt en dat je de inspanninen van je medewerkers en van je bedrijf optimaal op elkaar afstemt.

Wil je snel met een groeigesprek aan de slag? Download dan hier een hulpformulier.  

Wil je erover sparren en investeren in de groei van je medewerkers? Ik ga graag met je in gesprek om je te helpen en ondersteunen bij de groei van jouw bedrijf.

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.