NOBCO Coach

Professionaliseren en ontwikkelen van het coachvak

Als coach vind ik het belangrijk om me te blijven ontwikkelen, door te investeren in mijn eigen ontwikkeling als mens, coach en ondernemer. Via coaching, intervisie, supervisie en een leven lang leren en ontwikkelen.

Daarom heb ik me aangesloten en sta ik geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) onder aansluitnummer 70634. Hiermee sluit ik aan bij de Ethische Gedragscode van de NOBCO Coach, hanteer hun klachtenreglement en kan terugvallen op een klachtencommissie, die uitzoekt in hoeverre jij als klant en ik als coach in ons recht staan.

Download hier het klachtenreglement van NOBCO.

Via NOBCO zit ik in een aanvraag voor een EIA keurmerk

Een coach met een EIA-keurmerk moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, volgt de Internationale Ethische Code en is zichzelf continu aan het ontwikkelen. Deze kwaliteitseisen hebben onder andere betrekking op opleiding, vastgestelde intervisie- en supervisie uren, professionaliteit, vaardigheden, bedrijfsvoering, het aantal coachuren, integriteit en permanente ontwikkeling.

Internationale Ethische Code

Ik werk volgens de Internationale Ethische Code (IEC) van de NOBCO. De IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC staat opgenomen hoe ik als beroepscoach omga met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Tevens ondersteunt de NOBCO het Diversity Statement van EMCC (European Mentoring and Coaching Council) In deze verklaring beschrijft EMCC  waarden als respect voor iedereen, autonomie, non-discriminatie en tegengaan van geweld in welke vorm dan ook. Deze werkwijze staat eveneens opgenomen in de IEC.

Download hier de Internationale Ethische Code voor coaches.

Mijn aanpak

Wat maakt de aanpak van MC2 nou bijzonder? Met MC2 haal je energie (E=MC2) in huis. Alles is energie, levensenergie (Chi) die door je heen stroomt. Ik hanteer een aantal uitgangspunten die helpen voor een harmonieuze stroom van Chi. Uitgangspunten die MC2 uniek maken.

Download hier mijn aanpak op 1 A4.

Winkelwagen