Ga voor een winstgevende strategie in 5 stappen

De wereld verandert razendsnel en ondernemen was nog nooit zo uitdagend. De snelheid van technologie, de hoeveelheid informatie, marktontwikkelingen en veranderende klantwensen schreeuwen om je aandacht. Alleen met een kansrijke toekomstvisie bepaal jij de juiste richting en met een winstgevende strategie leg je een sterk fundament onder je bedrijf.

Een succesvol bedrijf start met het maken van een kansrijke toekomstvisie, het aanbrengen van de juiste focus en het realiseren van een winstgevend plan, een strategie. Een strategie of strategische planning is de manier waarop je de missie, visie en bedrijfsdoelstellingen wilt realiseren. Een plan van handelen, opgesteld voor de lange termijn (5-10 jaar) waarin je de keuzes op hoofdlijnen maakt.

Tip: Betrek je medewerkers vanaf het begin bij het vormen en aanscherpen van je strategie, zodat je draagvlak creëert en je mensen inspireert tot samen waarmaken, presteren, leren en verbeteren.

Het gehele proces om een strategie succesvol te kunnen implementeren is te verdelen in vijf stappen.

  1. Ontwikkel de strategie. Start met het formuleren van de missie, de visie en de waardes van je bedrijf. Aan de hand hiervan bepaal jij de strategie.
  2. Vertaal de strategie. Beschrijf de doelen die je gaat realiseren, de maatstaven waarop je meet en vat het samen in een winstgevend plan.
  3. Plan op operationeel niveau. Maak een activiteitenplan: wie doet wat wanneer. Werk dit uit in een jaar- of kwartaalplan en maak ook een financiële en capaciteitsbegroting. Zorg dat het haalbaar, realistisch en winstgevend is.
  4. Monitor en leer. Een strategie zonder de juiste acties en resultaten is kansloos. Om op koers te blijven is het belangrijk om de prestaties te volgen, te meten en ervan te leren.
  5. Test en pas de strategie aan. Om competitief te blijven, is het belangrijk om de strategie van tijd tot tijd te toetsen aan de maatstaven, en zo nodig aan te passen en bij te sturen. Soms is het zelfs nodig een nieuwe strategie te bepalen.

Tip: Als jij je wilt onderscheiden, dan is het belangrijk om je bedrijfsactiviteiten bewust anders in te richten, bewust anders te verrichten of andere activiteiten te verrichten dan je concurrent.

In het figuur zie je een overzicht waarin de opzet en het overzicht van strategische planning verder is uitgewerkt.

Training
Iedereen onderschrijft het belang van het hebben van een heldere missie, visie en strategie. De meeste mensen weten uit ervaring dat dit een tijdrovende en intensieve klus is. Doe jezelf een plezier en schrijf je in voor de training Formuleer een kansrijke toekomstvisie en winstgevende strategie voor jouw bedrijf. Dan ga jij met een kansrijke toekomstvisie, strategie en een persoonlijk actieplan naar huis.

Maatwerk
Wil je een maatwerk aanpak? De relevante trends en ontwikkelingen voor jouw branche in beeld brengen? De speerpunten benoemen voor de komende 5 jaar, een ambitie formuleren en een winstgevend plan met acties maken? Bel me dan voor een afspraak.

In het klantverhaal deelt Eric Lensen van De Heus hoe wij samen, met zijn team een strategisch meerjarenplan hebben opgesteld.

Winkelwagen
Ontdek, leer en groei

Claim hier jouw gratis whitepaper!

Verkrijg hier jouw exclusieve whitepaper over situationeel leiderschap.